เกี่ยวกับกลุ่มอินเทคค์ > แนะนำองค์กร
แนะนำองค์กร
ดร.วิบูลย์ ลาภจตุพร
ประธานบริหาร
น.สพ.วิชัย ลาภจตุพร
กรรมการบริหาร