ข่าวสารกิจกรรม > เยี่ยมชมฟาร์ม
ข่าวสารกิจกรรม

เยี่ยมชมฟาร์ม

12 Dec 2016

 เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าเยี่ยมชมฟาร์มช่างเพชร เพื่อศึกษาดูงาน ในแนวทางการเลี้ยงกุ้ง เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา