กลุ่มสัตว์น้ำ
แบรนด์ ฟิชเฟิร์ส 472
ประเภท : อาหารปลากินเนื้อและกินพืช 2
SKU : FF472
รายละเอียด :

ฟิชเฟิร์ส 472
ปรับสมดุลของโภชนะเพิ่มเติมอย่างเข้มข้น
 

ส่วนประกอบสำคัญ :

โปรตีน ไม่น้อยกว่า 32
ไขมัน ไม่น้อยกว่า 5

เยื่อใย ไม่มากกว่า 6
ความชื้น ไม่มากกว่า 12