submit

 
แบบทดสอบ
คำชี้แจง
ข้อสอบ มีทั้งหมด ข้อ ใช้เวลา นาที
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
บริษัท อินเทคค์ กรุ๊ป
แบบทดสอบสำหรับผู้สมัคร
เวลาที่ใช้ในการทำข้อสอบ นาที